3.png
2.png
1.png
4.png

XX-lecie LTnRRE

 logoxxlecie

Serwisy informacyjne

Urzędy Państwowe

Spółki przesyłowe

Bezpieczeństwo pracy

Członkowie LTnRRE

Datetime: 14 Cze 2018


 

pdf pl

 

 

HONOROWY PATRONAT

ministerstwo energiilandwojewoda

 

Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki, Uniwersytet Zielonogórski, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Kraj Związkowy Brandenburgia, E.DIS AG, Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodniej Brandenburgii organizują 29-30 listopada 2018 r. XV edycję konferencji „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra”.

Emisja Live na YT. Udział w wydarzeniu jest automatycznym wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników konferencji.

 

plakat2018-new

 

 

 

pdf pl

 

 

Formularze zgłoszeniowe

 word  Formularz zgłoszeniowy dla samorządów
 word  Formularz zgłoszeniowy dla firm
 word  Anmeldung Formular

  

Czytaj dalej...
Datetime: 11 Lut 2018

Wnioski z XIV Konferencji  „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra”

Czytaj dalej...
Datetime: 11 Lut 2018

deSchlussfolgerungen der XIV. Konferenz  „Grenznahe Energiewirtschaft in Polen und Deutschland – die Welt der Energie von Morgen”

Czytaj dalej...
Datetime: 08 Sty 2018

Wnioski z XIV Konferencji  „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra”

Czytaj dalej...
Datetime: 08 Sty 2018

deSchlussfolgerungen der XIV. Konferenz  „Grenznahe Energiewirtschaft in Polen und Deutschland – die Welt der Energie von Morgen”

Czytaj dalej...
Datetime: 27 Lis 2017

sem00

Bezpieczeństwo energetyczne województwa lubuskiego

„Bezpieczeństwo energetyczne i czyste powietrze Województwa Lubuskiego” było tematem seminarium zorganizowanego przez Lubuskie Towarzystwo na rzecz Rozwoju Energetyki oraz Lubuski Sejmik Gospodarczy. Członkowie obu organizacji oraz zaproszeni goście spotkali się 24 listopada w Dychowie, aby dyskutować o zagrożeniach występujących w naszym regionie.

Czytaj dalej...
Datetime: 28 Paź 2017

plakat2017 pl 2

Zakończyła się XIV konferencja Energetyka Przygraniczna Polski i Niemiec - Świat Energii Jutra, której spnsorami były firmy E.ON edis energia, Mazel SA (www.mazel.pl), PGNiG SA (www.pgnig.pl), Enea Operator (www.operator.enea.pl), Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (www.kssse.pl) oraz LUG (http://www.lug.com.pl). Prezentacje wygłoszone na konferencji dostępne są tutaj / Die Prasentationen der Konferenz finden Sie hier.

Czytaj dalej...
Datetime: 04 Lip 2017

obrady

26 maja członkowie Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki przyjęli sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności zarządu w 2016 roku. Zarząd LTnRRE, podczas obrad w Dychowie, otrzymał absolutorium od Walnego Zebrania Członków.

Czytaj dalej...
Datetime: 27 Lut 2017

15 lutego w Poczdamie miała miejsce druga konferencja poświęcona magazynowaniu energii. Tematem konferencji była aktualna sytuacja w sektorze magazynowania energii  - zarówno w skali mikro (instalacje konsumenckie) jak i makro (magazyny przy źródłach i magazyny systemowe). Prelegenci omawiali rozwiązania techniczne, a w szczególności tzw. proces „Power to X” - zamiana energii w inną formę np. wodór, sprężone powietrze.

Czytaj dalej...
Datetime: 03 Lut 2017

 

„Świat energii jutra“ - tak brzmiało wielce obiecujące hasło Polsko-Niemieckiej Konferencji "Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec", która odbyła się w dniu 18 listopada w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie, pod patronatem Ministra Energii Kraju Związkowego Brandenburgia Albrechta Gerbera. Po stronie polskiej około 100 uczestników ze sfer gospodarczych, politycznych, organów samorządowych i placówek badawczych dyskutowało kwestie przyszłego zaopatrzenia w energię. Dobrym znakiem był udział w konferencji sporej liczby niemieckich uczestników przybyłych z Brandenburgii.

Czytaj dalej...
Datetime: 28 Lis 2016

 

 

Energetyczne zagospodarowanie odpadów, bilansowanie energii w systemach energetycznych, potencjał kogeneracyjny w dziedzinie ochrony klimatu - to główne bloki tematów XIII polsko-niemieckiej konferencji, która odbyła się 18 listopada 2016 r. w Sulechowie. Omówione zostały kierunki transformacji energetycznej Polski i Niemiec. Wystąpili m.in. dr Klaus Freytag z Departamentu Energii i Surowców Kraju Związkowego Brandenburgia, Herbert Leopold Gabryś z Krajowej Izby Gospodarczej i prof. Marian Miłek z PWSZ w Sulechowie, a także naukowcy z Politechniki Gdańskiej, Politechniki Warszawskiej, przedstawiciele takich firm jak Vattenfall Europe Generation, PGE GiEK SA, PGNiG SA, Stadtwerke Cottbus i innych podmiotów.

TUTAJ ZNAJDZIESZ PREZENTACJE KONFERENCYJNE W POLSKICH I NIEMIECKICH WERSJACH JĘZYKOWYCH, A TAKŻE SKRÓTOWĄ RELACJĘ Z KONFERENCJI

 

Czytaj dalej...
Datetime: 06 Cze 2016

3 czerwca podczas obrad w Dychowie, Zarząd Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki otrzymał absolutorium od Walnego Zebrania Członków. Przyjęto Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie z działalnosci Zarządu w roku 2015. Referaty wygłosili ekspert Krajowej Izby Gospodarczej Herbert Leopold Gabryś, wicedyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego Monika Zielińska oraz wicedyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego Danuta Wesołowska-Wujaszek. Tematami referatów były fundusze na efektywność energetyczną i kogenerację dostępne w ramach RPO oraz aktualizacja Strategii Energetyki Woj. Lubuskiego. Herbert Leopold Gabryś omówił aktualną sytuację sektora elektroenergetycznego w Polsce w świetle statystyk.

Tutaj znajdziesz prezentacje, które towarzyszyły wygłoszonym referatom:

Aktualizacja strategii energetyki 2016 cz. 1

Fundusze europejskie dla energetyki w ramach RPO Lubuskie 2020

Elektroenergetyka w Polsce 2016 Michał Iwanowski

 

Czytaj dalej...
Datetime: 29 Gru 2015

"Realne zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego Polski wymusza rewizję Polityki Energetycznej. Polityka ta powinna uwzględniać wymagania II Pakietu klimatyczno-energetycznego oraz ustaleń COP21.  Istotnym elementem mogącym poprawić bezpieczeństwo energetyczne Polski, jest rozwój kogeneracji. W kraju dysponujemy olbrzymim potencjałem rozwoju tej technologii, w postaci kilkuset systemów ciepłowniczych, zasilanych w ciepło z kotłowni. Posiadamy największy spośród krajów UE potencjał kogeneracyjny – jest to swoiste dobro narodowe. Niestety, mimo zdefiniowania barier rozwoju kogeneracji, a nawet podejmowania politycznych decyzji o podwojeniu wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem, nie zostały uruchomione skuteczne działania, aby ten cel zrealizować. Konieczna jest pilna zmiana tej sytuacji" - czytamy we wnioskach z XII konferencji polsko-niemieckiej w Sulechowie, wypracowanych na grudniowym posiedzeniu Zarządu Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki.

Czytaj dalej...
Datetime: 08 Lip 2015

 

Wspólnie z partnerami polskimi i niemieckimi zorganizowaliśmy dwunastą edycję konferencji transgranicznej "Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec", której w tym roku towarzyszyło hasło "Świat energii jutra". Świat energii jutra - oznacza myślenie systemowe, zintegrowane i innowacyjne. Była mowa o inteligentnych licznikach energii, nowoczesnych metodach zarządzania złożami surowców, innowacyjnych metodach przesyłu energii, zintegrowanych technologiach wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, metodach magazynowania energii a nawet o nowych stosowanych w Niemczech modelach finansowania energetyki. Prof. Jan Popczyk, jeden z autorytetów w branży energetycznej przyznał, że rzadko na konferencjach spotyka się tak wysoki poziom profesjonalizmu, jak na tej w Sulechowie. 

PUBLIKUJEMY KRÓTKĄ RELACJĘ ORAZ PROGRAM KONFERENCJI. JUŻ NIEBAWEM UMIEŚCIMY PREZENTACJE, KTÓRE TOWARZYSZYŁY REFERATOM, WYGŁOSZONYM PODCZAS KONFERENCJI.

Czytaj dalej...
Datetime: 27 Mar 2015

"Mimo trudnej sytuacji geopolitycznej, bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju zmierza ku lepszemu i w mojej opinii – będzie się systematycznie poprawiać. W tym zakresie ogromny potencjał tkwi na Ziemi Lubuskiej oraz na całym polsko-niemieckim pograniczu. Obecnie najistotniejszą kwestią jest optymalne zagospodarowanie i wykorzystanie tego potencjału" - pisze senator RP dr inż. Stanisław Iwan, wiceprezes Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki.

Czytaj dalej...
Datetime: 15 Gru 2014

Efektywność energetyczna nie zawsze oznacza efektywność ekonomiczną. Właśnie dlatego kogeneracja potrzebuje sprawnego systemu wsparcia. Mimo iż w kwietniu br. udało się osiągnąć konsensus co do przedłużenia systemu wsparcia, to niestety, ambitne założenia Polityki Energetycznej Polski, zakładające do 2020 r. dwukrotny wzrost produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w porównaniu z rokiem 2006, są nie do zrealizowania - pisze w najnowszym artykule Marian Babiuch, prezes Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki.

Czytaj dalej...
Datetime: 09 Sie 2014

Perspektywy systemu wsparcia Odnawialnych Źródeł Energii, praktyka instalacyjna OZE w Polsce i w Niemczech, węgiel brunatny na pograniczu polsko-niemieckim, przyszła rola gazu w niemieckim systemie wytwarzania energii, złoża gazu i ropy w Zachodniej Polsce, a także kogeneracja i efektywność energetyczna - to główne tematy XI konferencji "Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec - doświadczenia i perspektywy", która odbyła się 10 października w PWSZ w Sulechowie. Głównymi organizatorami konferencji byli Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki, PWSZ Sulechów i Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska.

Czytaj dalej...
Datetime: 15 Kwi 2014

"Przypadające w tym roku 25-lecie Wolnej Polski skłania do refleksji historycznej, ale także gospodarczej i ekonomicznej. Wybory parlamentarne z 4 czerwca 1989 r. pociągnęły za sobą nie tylko demokratyzację kraju i swobody obywatelskie. Poskutkowały również przemianą ustroju ekonomicznego, w kierunku gospodarki wolnorynkowej, gotowej konkurować na europejskim i światowym rynku" - pisze w okolicznościowym artykule wiceprezes Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki i senator RP Stanisław Iwan.

Czytaj dalej...