3.png
1.png
2.png
4.png

XX-lecie LTnRRE

 logoxxlecie

Serwisy informacyjne

Urzędy Państwowe

Spółki przesyłowe

Bezpieczeństwo pracy

Członkowie LTnRRE

Datetime: 29 Gru 2015

"Realne zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego Polski wymusza rewizję Polityki Energetycznej. Polityka ta powinna uwzględniać wymagania II Pakietu klimatyczno-energetycznego oraz ustaleń COP21.  Istotnym elementem mogącym poprawić bezpieczeństwo energetyczne Polski, jest rozwój kogeneracji. W kraju dysponujemy olbrzymim potencjałem rozwoju tej technologii, w postaci kilkuset systemów ciepłowniczych, zasilanych w ciepło z kotłowni. Posiadamy największy spośród krajów UE potencjał kogeneracyjny – jest to swoiste dobro narodowe. Niestety, mimo zdefiniowania barier rozwoju kogeneracji, a nawet podejmowania politycznych decyzji o podwojeniu wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem, nie zostały uruchomione skuteczne działania, aby ten cel zrealizować. Konieczna jest pilna zmiana tej sytuacji" - czytamy we wnioskach z XII konferencji polsko-niemieckiej w Sulechowie, wypracowanych na grudniowym posiedzeniu Zarządu Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki.

Czytaj dalej...
Datetime: 08 Lip 2015

 

Wspólnie z partnerami polskimi i niemieckimi zorganizowaliśmy dwunastą edycję konferencji transgranicznej "Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec", której w tym roku towarzyszyło hasło "Świat energii jutra". Świat energii jutra - oznacza myślenie systemowe, zintegrowane i innowacyjne. Była mowa o inteligentnych licznikach energii, nowoczesnych metodach zarządzania złożami surowców, innowacyjnych metodach przesyłu energii, zintegrowanych technologiach wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, metodach magazynowania energii a nawet o nowych stosowanych w Niemczech modelach finansowania energetyki. Prof. Jan Popczyk, jeden z autorytetów w branży energetycznej przyznał, że rzadko na konferencjach spotyka się tak wysoki poziom profesjonalizmu, jak na tej w Sulechowie. 

PUBLIKUJEMY KRÓTKĄ RELACJĘ ORAZ PROGRAM KONFERENCJI. JUŻ NIEBAWEM UMIEŚCIMY PREZENTACJE, KTÓRE TOWARZYSZYŁY REFERATOM, WYGŁOSZONYM PODCZAS KONFERENCJI.

Czytaj dalej...
Datetime: 27 Mar 2015

"Mimo trudnej sytuacji geopolitycznej, bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju zmierza ku lepszemu i w mojej opinii – będzie się systematycznie poprawiać. W tym zakresie ogromny potencjał tkwi na Ziemi Lubuskiej oraz na całym polsko-niemieckim pograniczu. Obecnie najistotniejszą kwestią jest optymalne zagospodarowanie i wykorzystanie tego potencjału" - pisze senator RP dr inż. Stanisław Iwan, wiceprezes Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki.

Czytaj dalej...
Datetime: 15 Gru 2014

Efektywność energetyczna nie zawsze oznacza efektywność ekonomiczną. Właśnie dlatego kogeneracja potrzebuje sprawnego systemu wsparcia. Mimo iż w kwietniu br. udało się osiągnąć konsensus co do przedłużenia systemu wsparcia, to niestety, ambitne założenia Polityki Energetycznej Polski, zakładające do 2020 r. dwukrotny wzrost produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w porównaniu z rokiem 2006, są nie do zrealizowania - pisze w najnowszym artykule Marian Babiuch, prezes Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki.

Czytaj dalej...
Datetime: 09 Sie 2014

Perspektywy systemu wsparcia Odnawialnych Źródeł Energii, praktyka instalacyjna OZE w Polsce i w Niemczech, węgiel brunatny na pograniczu polsko-niemieckim, przyszła rola gazu w niemieckim systemie wytwarzania energii, złoża gazu i ropy w Zachodniej Polsce, a także kogeneracja i efektywność energetyczna - to główne tematy XI konferencji "Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec - doświadczenia i perspektywy", która odbyła się 10 października w PWSZ w Sulechowie. Głównymi organizatorami konferencji byli Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki, PWSZ Sulechów i Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska.

Czytaj dalej...
Datetime: 15 Kwi 2014

"Przypadające w tym roku 25-lecie Wolnej Polski skłania do refleksji historycznej, ale także gospodarczej i ekonomicznej. Wybory parlamentarne z 4 czerwca 1989 r. pociągnęły za sobą nie tylko demokratyzację kraju i swobody obywatelskie. Poskutkowały również przemianą ustroju ekonomicznego, w kierunku gospodarki wolnorynkowej, gotowej konkurować na europejskim i światowym rynku" - pisze w okolicznościowym artykule wiceprezes Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki i senator RP Stanisław Iwan.

Czytaj dalej...
Datetime: 29 Gru 2013

energetyka przygraniczna 2013

Przyjęcie przez UE dyrektywy „kogeneracyjnej”,  w większości krajów członkowskich skutkuje widocznym wzrostem wytwarzania w kogeneracji. Niestety w Polsce, mimo olbrzymiego potencjału kogeneracji i daleko idących deklaracji politycznych o podwojeniu produkcji, wobec źle zaprojektowanego systemu wsparcia, a obecnie braku takiego systemu, istniejący potencjał nie jest wykorzystywany.

Publikujemy wnioski z X konferencji polsko-niemieckiej, wypracowane przez zarząd Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki. 
 
Czytaj dalej...
Datetime: 24 Gru 2013

Dlaczego samorząd województwa lubuskiego przejął inicjatywę w sprawie budowy kompleksu energetycznego na złożach węgla brunatnego Gubin-Brody? Dlaczego władzom regionu zależy na eksploatacji złóż miedzi w woj. lubuskim? Odpowiedź jest jedna: bo złoża surowców i technologie towarzyszące ich eksploatacji - to potencjalny obszar wzrostu regionu. Ale co to właściwie oznacza?

(Publikujemy artykuł z ostatniego numeru Lubuskiego Pisma Samorządowego "Region")

 

Czytaj dalej...
Datetime: 25 Lis 2013

Komisja Europejska postuluje zakończenie tworzenia wspólnego unijnego rynku energii do 2014 roku oraz likwidację tzw. wysp energetycznych do 2015 r. - mówi senator RP Stanisław Iwan w rozmowie z Michałem Iwanowskim. Okazją do rozmowy była X konferencja polsko-niemiecka o energetyce pogranicza, zorganizowana przez Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki, pod patronatem wicepremiera Janusza Piechocińskiego i premiera Brandenburgii Dietmara Woidke.

 

Czytaj dalej...
Datetime: 13 Paź 2013

X polsko-niemiecka konferencja o energetyce pogranicza - zakończona! Prelegenci z obu krajów debatowali przez dwa dni w Sulechowie, pod patronatem Wicepremiera Janusza Piechocińskiego i Premiera Brandenburgii Dietmara Woidke. „Wiele spraw jednoczy ludzi, a jedną z nich jest  wspólny biznes. Lecz żeby prowadzić wspólne interesy, trzeba mieć do siebie zaufanie i przełamywać uprzedzenia. Taką drogą do nawiązywania dobrych polsko-niemieckich relacji biznesowych w branży energetycznej stały się nasze konferencje” – pisze Marian Babiuch, prezes Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki.

 

Czytaj dalej...
Datetime: 04 Cze 2013
 
Dlaczego pojawiają się negatywne opinie i opracowania dotyczące węgla brunatnego? Może dlatego, że branża węgla brunatnego rozwija się od 1989 roku bez złotówki dotacji ze skarbu państwa? Może dlatego, że  produkowana energia jest najtańsza w porównaniu z innymi paliwami? Może dlatego, że branża węglowa posiada realną strategię na I połowę XXI wieku, zarówno w Polsce, jak i w krajach, gdzie są złoża węgla brunatnego? Publikujemy artykuł prof. Zbigniewa Kasztelewicza z AGH Kraków, który jest polemiką na wypowiedzi i opracowania krytyków górnictwa i energetyki węglowej.
 
Czytaj dalej...
Datetime: 15 Maj 2013

Granica lubusko-brandenburska tchnęła nową energią. Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr i Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki zawarły porozumienie o współpracy nad rozwojem energetyki pogranicza polsko-niemieckiego. Dokument podpisali w Dychowie Czesław Fiedorowicz ze strony Euroregionu oraz Marian Babiuch i Stanisław Iwan ze strony LTnRRE.

Czytaj dalej...
Datetime: 05 Kwi 2013

Brak systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji daje o sobie znać. - Z tego powodu wyłączono ponad 400 MW układów kogeneracyjnych wysokosprawnych, co skutkuje zmniejszeniem efektywność przetwarzania energii pierwotnej, zwiększeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a w rezultacie za chwilę wystąpimy z wnioskami do prezesa URE o kilkunasto-, a może kilkudziesięcioprocentowy wzrost cen ciepła – mówił w Sejmie Marian Babiuch, prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. Sprawę opisuje portal wnp.pl.

Czytaj dalej...
Datetime: 14 Wrz 2012

Czy jesteśmy w przededniu łupkowego boomu, który przyniesie dobrobyt przyszłym pokoleniom? Czy może balon łupkowy po pierwszych odwiertach zrobił wielkie „boom”?  I jedno i drugie. Ale o niczym to jeszcze nie świadczy. Dopiero znalezienie polskich metod eksploatacji gazu z łupków przesądzi o sukcesie. Wyasygnowanie przez rząd i firmy energetyczne 1 mld zł na ten cel - jest krokiem we właściwym kierunku.

Czytaj dalej...
Datetime: 28 Sie 2012

Nasi sąsiedzi zza Odry wycofują z użytkowania bloki jądrowe. Wygląda na to, że w najbliższej perspektywie energia jądrowa zostanie u nich zastąpiona przede wszystkim energią pochodzącą z elektrowni węglowych. Wiadomo już, że w najbliższym czasie pojawi się 10 dodatkowych bloków energetycznych o mocy 11 GW. - donosi portal poznajatom.pl. Czy stawia to pod znakiem zapytania szanse realizacji przyjętego w grudniu 2008 r. przez Parlament Europejski tzw. pakietu klimatycznego, który ma wejść w życie w 2013 r.?

Czytaj dalej...
Datetime: 22 Sie 2012

Polska Grupa Energetyczna, KGHM, Tauron i Enea prowadzą rozmowy na temat współpracy przy budowie elektrowni jądrowej w Polsce - poinformował minister skarbu Mikołaj Budzanowski. - Chodzi o zawiązanie sojuszu na rzecz budowy energetyki atomowej w Polsce - zaznaczył minister.

Czytaj dalej...
Datetime: 20 Cze 2012

Filozofia „Mapy Drogowej dojścia do gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r.” zmierza do wyeliminowania paliw stałych z gospodarki Unii Europejskiej, w myśl niejednoznacznych dogmatów ekologicznych - pisze Herbert Leopold Gabryś, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej.

Czytaj dalej...
Datetime: 06 Maj 2012

Kogeneracja jest tym kierunkiem rozwoju energetyki, który powinien pogodzić energetyków z ekologami, ponieważ godzi on wymóg zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego z wymogiem oszczędnego gospodarowania surowcami i redukcją emisji gazów cieplarnianych - pisze w artykule na łamach Miesięcznika Puls prezes LTnRRE Marian Babiuch.

Czytaj dalej...