Jesteś tutaj: HomeKonferencjeWnioski z XIV Konferencji „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra”

KONFERENCJE

XX-lecie LTnRRE

 logoxxlecie

Serwisy informacyjne

Urzędy Państwowe

Spółki przesyłowe

Bezpieczeństwo pracy

Członkowie LTnRRE

Wnioski z XIV Konferencji „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra” Wyróżniony

Wnioski z XIV Konferencji  „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra”

  1. Uczestnicy konferencji w pełni popierają wszystkie działania, których celem jest ograniczenie do minimum negatywnego odziaływania procesów wytwarzania energii na środowisko, w tym poprzez wzrost wykorzystania źródeł energii odnawialnej oraz dywersyfikację wytwarzania energii elektrycznej. Zwracają jednak uwagę, że w realizacji tej polityki konieczne jest uwzględnienie zróżnicowania krajów członkowskich UE, w tym różną dostępność do źródeł energii odnawialnej, aktualny stan instalacji wytwórczych i strukturę surowcową, oraz ograniczenia w przesyle energii elektrycznej i gazu.

  2. Ograniczona przepustowość połączeń elektroenergetycznych między poszczególnymi krajami, a tym samym ograniczona możliwość przeniesienia odpowiedzialności za bezpieczeństwo elektroenergetyczne z poziomu krajów na poziom regionów, wymaga przygotowania krajowych mechanizmów pokrywania kosztów bilansowania mocy. Mechanizmy te muszą być dostosowane do aktualnej bazy wytwórczej oraz struktury paliwowej w poszczególnych krajach.

  3. Polska posiada szczególny potencjał do dywersyfikacji źródeł wytwarzania, ograniczenia emisji dwutlenku węgla i niskiej emisji. Jest on związany z kilkuset systemami ciepłowniczymi, w których aktualnie ciepło wytwarzane jest w ciepłowniach, w których zainstalowane kotły podlegają nowej dyrektywie o standardach emisji ze średnich źródeł spalania. Zamiast dostosowania,  tych wiekowych  źródeł, do nowych wymagań środowiskowych wskazana  jest ich   wymiana na źródła wytwarzające ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu (kogeneracji). Wynikiem takich działań może być powstanie kilkuset elektrociepłowni rozmieszczonych  na terenie całego kraju o łącznej mocy elektrycznej 5 – 7 tysięcy MW, wytwarzających rocznie 20 - 40 TWh energii elektrycznej. Realizacja takiego programu wymaga wprowadzenia odpowiednich mechanizmów wspierania kogeneracji.

  4. Po raz kolejny dyskutowano o sposobach likwidacji niskiej emisji, tym razem na przykładzie miasta Gorzowa Wlkp., gdzie wiodącą rolę w tym zakresie pełni PGE GiEK Oddział Elektrociepłownia Gorzów. Przedstawione pozytywne przykłady mogą stanowić dobrą praktykę. Jednocześnie potwierdzono fakt,  że rozwój ciepłownictwa sieciowego, w oparciu o kogenerację, jest najskuteczniejszą metodą walki ze smogiem.

  5. Jednym z czynników minimalizujących zjawiska smogowe jest elektromobilność. Aktualnie podejmowane są w Polsce różne działania, również na szczeblu rządowym, mające na celu dynamiczny rozwój elektromobilności. Jest to kierunek rozwoju w pełni uzasadniony, ale ze względu na skalę problemu nie należy spodziewać się natychmiastowych sukcesów. Jednak wszystkie inicjatywy w tym zakresie należy ocenić bardzo pozytywnie, traktując je również jako sposób uzyskania doświadczeń do dalszych  działań. Dlatego pozytywnie należy ocenić wprowadzanie elektrycznej komunikacji autobusowej w Zielonej Górze (także  w innych miastach w Polsce) oraz działania zmierzające do utworzenia „Smart City”, przedstawione przez niemieckich referentów podczas konferencji.

  6. W przyszłym roku odbędzie się już XV konferencja „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra”. Podczas pierwszych konferencji stronę niemiecką reprezentowała tylko jedna firma,  obecnie  partnerów zagranicznych jest więcej łącznie z Ministerstwem Gospodarki i Energii Kraju Związkowego Brandenburgia.  Fakt, że z konferencji na konferencję angażują się instytucje coraz to wyższej rangi należy uznać za duży pozytyw świadczący o celowości kontynuowania tej konferencji.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)