3.png
2.png
1.png
4.png

XX-lecie LTnRRE

 logoxxlecie

Serwisy informacyjne

Urzędy Państwowe

Spółki przesyłowe

Bezpieczeństwo pracy

Członkowie LTnRRE

XX-Lecie LTnRRE Wyróżniony

Gala z okazji XX-lecia Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki odbyła się 7 listopada w zielonogórskiej Palmiarni. Prezes Marian Babiuch przedstawił historię powstania Towarzystwa, wymienił członków założycieli (17 osób) oraz pierwszy zarząd wybrany na Walnym Zebraniu Członków 9 grudnia 1999 roku w Dychowie. Przedstawił również dokonania LTnRRE, m.in.: 16 polsko- niemieckich konferencji „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec”, szkolenia z zakresu elektroenergetyki, seminaria z udziałem naukowców i przedsiębiorców różnych branż. Ponadto opracowanie stanowisk dotyczących różnych zagadnień związanych np. z bezpieczeństwem elektroenergetycznym regionu lubuskiego, z zagospodarowaniem złóż węgla brunatnego Gubin-Brody, z budową nowej linii 220 kV relacji EW Dychów-Leśniów, ze skutkami konsolidacji firm energetycznych mającymi wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą w województwie lubuskim. Podkreślił zaangażowanie przedstawicieli Towarzystwa w różnych gremiach, np. w Regionalnej Radzie ds. Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego.
 
 
 
Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego
 
Podczas uroczystości marszałek Elżbieta Anna Polak podziękowała członkom towarzystwa za 20-letnią działalność, za wprowadzenie w naszym regionie innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań w zakresie współpracy biznesu, nauki i samorządu. Podziękowała także za współpracę z samorządem województwa, ponieważ, jak stwierdziła, wybór priorytetów strategii rozwoju energetyki województwa lubuskiego nie byłby możliwy bez udziału członków Towarzystwa. Podczas gali marszałek Elżbieta Anna Polak wręczyła członkom stowarzyszenia Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego. Odznaczeni
W uznaniu zasług dla naszego regionu, uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego z rąk marszałek „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” otrzymali:
 
Ewa Pulkowska, Jan Kos
Henryk Subocz.
 

Członkowie założyciele Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki:
 
Adam Antoń – Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych „LUMEL” SA
Marian Babiuch – Elektrociepłownia „Zielona Góra” SA
Mirosław Badurek – Elektrociepłownia „Zielona Góra” SA
Jerzy Bolikowski – Politechnika Zielonogórska
Ryszard Druszcz – Zielonogórskie Zakłady Energetyczne SA
Zbigniew Dudzik – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Ewa Jarnicka – Relpol-Moc SA
Jan Kos – Elektrociepłownia Gorzów SA
Tadeusz Kulczyk – Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu
Jerzy Pluciński – Zakład Energetyczny Gorzów
Jan Popczyk – „Partner na Rynku Energii” Sp. z o.o.
Ryszard Strzelecki – Politechnika Zielonogórska
Henryk Subocz – Zespół Elektrowni Wodnych Dychów SA
Henryk Szałek – Zakład Energetyczny Gorzów
Jerzy Trzciński – Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu
Krzysztof Urbański – Zespół Elektrowni Wodnych Dychów SA
Zbigniew Wołoncewicz – Elektrociepłownia Gorzów SA.
 
 
Zarząd pierwszej kadencji Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki:
 
Prezes Zarządu - Marian Babiuch
Wiceprezes Zarządu - Henryk Szałek
Sekretarz Zarządu - Henryk Subocz
Członkowie: Ryszard Druszcz, Jan Kos, Tadeusz Kulczyk, Jan Popczyk
 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)