3.png
1.png
2.png
4.png

XX-lecie LTnRRE

 logoxxlecie

Serwisy informacyjne

Urzędy Państwowe

Spółki przesyłowe

Bezpieczeństwo pracy

Członkowie LTnRRE

Energetycy obradowali na Walnym Zebraniu Członków Wyróżniony

3 czerwca podczas obrad w Dychowie, Zarząd Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki otrzymał absolutorium od Walnego Zebrania Członków. Przyjęto Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie z działalnosci Zarządu w roku 2015. Referaty wygłosili ekspert Krajowej Izby Gospodarczej Herbert Leopold Gabryś, wicedyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego Monika Zielińska oraz wicedyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego Danuta Wesołowska-Wujaszek. Tematami referatów były fundusze na efektywność energetyczną i kogenerację dostępne w ramach RPO oraz aktualizacja Strategii Energetyki Woj. Lubuskiego. Herbert Leopold Gabryś omówił aktualną sytuację sektora elektroenergetycznego w Polsce w świetle statystyk.

Tutaj znajdziesz prezentacje, które towarzyszyły wygłoszonym referatom:

Aktualizacja strategii energetyki 2016 cz. 1

Fundusze europejskie dla energetyki w ramach RPO Lubuskie 2020

Elektroenergetyka w Polsce 2016 Michał Iwanowski

 

 

Oceń ten artykuł
(1 głos)