3.png
2.png
1.png
4.png

XX-lecie LTnRRE

 logoxxlecie

Serwisy informacyjne

Urzędy Państwowe

Spółki przesyłowe

Bezpieczeństwo pracy

Członkowie LTnRRE

Porozumienie energetyków z Euroregionem Wyróżniony

Granica lubusko-brandenburska tchnęła nową energią. Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr i Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki zawarły porozumienie o współpracy nad rozwojem energetyki pogranicza polsko-niemieckiego. Dokument podpisali w Dychowie Czesław Fiedorowicz ze strony Euroregionu oraz Marian Babiuch i Stanisław Iwan ze strony LTnRRE.

 

Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr i stowarzyszenie lubuskich energetyków (LTnRRE) łączy wiele. Oba stowarzyszenia działają od wielu lat na terenie woj. lubuskiego, oba mają na celu rozwój gospodarczy regionu i współpracę polsko-niemiecką w zakresie transferu wiedzy, doświadczeń i kontaktów. LTnRRE od 10 lat jest organizatorem polsko-niemieckich konferencji "Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec - doświadczenia i perspektywy" w Sulechowie, na których poruszane są bieżące problemy branży, poszukiwane są najlepsze sposoby ich rozwiązania, wymieniane są kontakty. Euroregion S-N-B był jednym z patronów honorowych VIII edycji konferencji w roku 2011. Od tego czasu współpraca obu stowarzyszeń układa się coraz lepiej.

EuroRegion  LTnRRE

W tym roku pojawiła się szczególna okazja, by zacieśnić i sformalizować tę współpracę. Konwent Euroregionu przyjął  „Plan działania i rozwoju Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr na lata 2014-2020”, który uwzględnia szeroki zakres zagadnień dotyczących górnictwa i energetyki, zwłaszcza w odniesieniu do złóż węgla brunatnego na polsko-niemieckim pograniczu. Ta tematyka od kilku lat jest stałym elementem działalności LTnRRE. Członkiem wspierającym stowarzyszenia jest spółka PGE Gubin - inwestor budowy kompleksu energetycznego Gubin-Brody, tematyka złóż węgla brunatnego po obu stronach Nysy Łużyckiej była dwukrotnie tematem konferencji polsko-niemieckich w Sulechowie, a Euroregion był gospodarzem jednego ze spotkań organizacyjnych przed konferencją.

Porozumienie

Co przewiduje porozumienie? Przede wszystkim doradztwo i pomoc w sporządzaniu i opiniowaniu dokumentów dotyczących energetyki oraz ochrony środowiska pogranicza polsko-niemieckiego. Obecnie trwają prace nad wieloma dokumentami, strategicznymi z punktu widzenia przyszłości regionu, w tym także Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego. Projekt przewiduje także wymianę doświadczeń i wiedzy z zakresu realizacji zadań dotyczących zrównoważonego rozwoju pogranicza polsko-niemieckiego, oraz dwustronne wsparcie eksperckie przy organizacji szkoleń, sympozjów i konferencji, obejmujących zagadnienia innowacyjności i gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki i ochrony środowiska.

 porozumienieE-E2

Przypomnijmy, że obecnie w końcowej fazie projektowania jest nowatorskie transgraniczne przedsięwzięcie energetyczne: integracja systemów ciepłowniczych Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Oba miasta będą wymieniać się energią cieplną, a rura spinająca oba systemy pobiegnie pod mostem granicznym Słubice-Frankfurt. To duże przedsięwzięcie transgraniczne, wymagające nie tylko inwestycji infrastrukturalnych ale także wymagające pogodzenia odmiennych sfer ekonomicznych i prawnych dotyczących rynku energetycznego w Polsce i w Niemczech (w Niemczech nie ma np. Urzędu Regulacji Energetyki, a produkcja i handel energią poddane są jedynie regułom wolnego rynku; ponadto ceny energii zdecydowanie różnią się w obu krajach, Polska ma dużo tańszą energię). Dlatego przedsięwzięcie to jest porównywalne z uruchomieniem wspólnej oczyszalni ścieków Gubin-Guben przed wieloma laty. Szczegóły projektu zostały zaprezentowane podczas kwietniowej wizyty przedstawicieli LTnRRE w zakładzie komunalnym (Stadtwerke) we Frankfurcie nad Odrą. Prezentację przedstawił prezes Stadtwerke Frankfurt Jörg Thiem. Temat ten będzie także referowany podczas konferencji polsko-niemieckiej oraganizowanej przez LTnRRE w dniach 21-22 listopada br.

 

 Wysłuchaj relację na antenie Radia Zachód:

 http://www.zachod.pl/radio-zachod/serwis-informacyjny/region/euroregion-i-energetyka/

 
Oceń ten artykuł
(3 głosów)