1.png
2.png
4.png
3.png

XX-lecie LTnRRE

 logoxxlecie

Serwisy informacyjne

Urzędy Państwowe

Spółki przesyłowe

Bezpieczeństwo pracy

Członkowie LTnRRE

Powstał projekt lubuskiej Strategii Energetyki

Złupmy się na łupkach Złupmy się na łupkach Marian Woronin

Jest już gotowa wstępna wersja Strategii Energetyki Woj. Lubuskiego. Przygotowała ją spółka Energoekspert z Katowic na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. Dokument jest obecnie konsultowany, m.in. w ramach Rady ds. Energetyki przy Marszałku Woj. Lubuskiego, z prof. Marianem Miłkiem na czele. W jej skład wchodzą także eksperci Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki.

Inicjatywa polegająca na opracowaniu „Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego” znajduje głębokie uzasadnienie i wpisuje się w główny nurt aktualnej polityki energetycznej państwa – czytamy w Strategii. - Tym bardziej, że wykonanie aktualnej diagnozy systemów energetycznych oraz stworzenie dokumentu określającego w sposób jednoznaczny cele strategiczne, mogące stanowić bazę kreowania racjonalnej polityki energetycznej województwa, w sposób radykalny ułatwi wykonywanie bieżących zadań merytorycznych samorządu województwa, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego regionu.

W Strategii sporządzony został m.in. bilans zapotrzebowania mocy i źródła jego pokrycia. ENEA Operator Sp. z o. o. ocenia szczytowe zapotrzebowanie mocy odbiorców zlokalizowanych na obszarze województwa lubuskiego na około 700 MW. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej zdolne są oddać do sieci moc rządu 508 MW.

W rozbicu na wytwórców z terenu woj. lubuskiego, wygląda to następująco:

    EC Zielona Góra S.A. - 221,4 MW
    EC Gorzów S.A. - 97,5 MW
    Arctic Paper Kostrzyn SA ~36 MW
    EW Dychów – 85 MW
    EW Przepływowe ZEW Dychów SA - 17,3 MW
    Inne (w tym OZE) - 51,1 MW

Razem 508,3 MW

Widać więc, że moc osiągalna źródeł zlokalizowanych w województwie lubuskim nie wystarcza do zapewnienia zasilania w energię elektryczną odbiorców w warunkach szczytowego zapotrzebowania mocy. Konieczne jest zapewnienie dostawy energii i rezerwy mocy z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Strategia zauważa, że znaczącymi producentami są Elektrociepłownia Zielona Góra i Elektrociepłownia Gorzów, które zaspokajają ponad połowę zapotrzebowania na energię elektryczną województwa. Natomiast ok. 30 proc. zapotrzebowania odbiorców, dostarczane jest z krajowej sieci przesyłowej.

Zużycie energii elektrycznej w województwie lubuskim wynosi 3.291 GWh, a wg sektorów gospodarki przedstawia się następująco:

  • sektor przemysłowy – 1.299 GWh
  • sektor energetyczny – 149 GWh
  • sektor transportowy – 118 GWh
  • gospodarstwa domowe – 722 GWh
  • rolnictwo – 50 GWh
  • pozostałe zużycie – 952 GWh

Razem 3.291 GWh

 


 

Strategia wymienia też zamierzenia inwestycyjne dotyczące obszaru województwa lubuskiego, przewidziane do realizacji w planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii, takich jak PSE Operator SA, Enea Operator sp. z o.o. i PKP Energetyka SA.

Wymienione są m.in. takie inwestycje jak:

1. Zmiana strukturalna układu zasilania województwa lubuskiego polegająca na budowie pierścieni 400 kV zasilanych z istniejących elektrowni systemowych (Elektrowni Dolna Odra, Elektrowni Turów i Elektrowni Bełchatów), połączenia transgranicznego z Niemcami i Odnawialnych Źródeł Energii.

2. Budowa nowych linii i stacji elektroenergetycznych:

- w latach 2013 – 2022 planowana jest budowa linii 400 kV Plewiska - granica RP kierunek Eisenhuettenstadt. Ostateczny termin realizacji będzie uszczegółowiony po uzgodnieniach z operatorem niemieckim;

- budowa 2-torowej linii 400 kV Krajnik - Baczyna z jednym torem pracującym czasowo na napięciu 220 kV Krajnik – Gorzów - realizacja planowana w latach 2014 – 2019;

- budowa 2-torowej linii 400 kV Polkowice - Zielona Góra - realizacja planowana w latach 2023 – 2025;

- budowa stacji 400/110 kV Zielona Góra z TR 400/110 kV, 400 MVA - realizacja planowana w latach 2023 – 2024;

- budowa stacji 400/110 kV Baczyna z wprowadzeniem do tej stacji linii 400 kV Krajnik – Plewiska - realizacja planowana w latach 2014 – 2017;

- wprowadzenie linii Krajnik - Gorzów do stacji Baczyna po przełączeniu odcinka Krajnik -Baczyna na napięcie 400 kV - realizacja planowana w 2025 r.;

- wprowadzenie linii 400 kV Plewiska Bis - Eisenhuettenstadt do stacji Zielona Góra - realizacja planowana do 2024 r.;

- budowa stacji 400 kV Gubin - realizacja planowana w latach 2023 – 2024;

- budowa linii 400 kV Baczyna – Gubin - realizacja planowana w latach 2022 – 2025.

Strategia zwraca też uwagę, że stan techniczny urządzeń sieciowych systemu dystrybucyjnego jest bardzo zróżnicowany. Istniejąca sieć średniego i niskiego napięcia jest siecią częściowo wyeksploatowaną, wymagającą bieżących prac eksploatacyjnych oraz sukcesywnego remontu lub modernizacji, dla zapewnienia ciągłości oraz zachowania wymaganych standardów dostaw energii elektrycznej.

Cały dokument liczy prawie 200 stron i podejmuje także zagadnienia systemu zaopatrzenia w gaz ziemny, źródeł energii odnawialnej, odzysku energii, stanu lubuskich złóż kopalin i możliwości ich wykorzystania, a także analizę kosztów energii u odbiorców.

Strategia jest obecnie poddana konsultacjom.

 

Oprac. Michał Iwanowski, na podstawie projektu Strategii Energetyki Woj. Lubuskiego

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Więcej w tej kategorii: Energetyka oczami praktyka»