Wydrukuj tę stronę

Świat Energii Jutra - XII konferencja polsko-niemiecka Wyróżniony

 

Wspólnie z partnerami polskimi i niemieckimi zorganizowaliśmy dwunastą edycję konferencji transgranicznej "Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec", której w tym roku towarzyszyło hasło "Świat energii jutra". Świat energii jutra - oznacza myślenie systemowe, zintegrowane i innowacyjne. Była mowa o inteligentnych licznikach energii, nowoczesnych metodach zarządzania złożami surowców, innowacyjnych metodach przesyłu energii, zintegrowanych technologiach wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, metodach magazynowania energii a nawet o nowych stosowanych w Niemczech modelach finansowania energetyki. Prof. Jan Popczyk, jeden z autorytetów w branży energetycznej przyznał, że rzadko na konferencjach spotyka się tak wysoki poziom profesjonalizmu, jak na tej w Sulechowie. 

PUBLIKUJEMY KRÓTKĄ RELACJĘ ORAZ PROGRAM KONFERENCJI. JUŻ NIEBAWEM UMIEŚCIMY PREZENTACJE, KTÓRE TOWARZYSZYŁY REFERATOM, WYGŁOSZONYM PODCZAS KONFERENCJI.

 

Atom czy łupki? Węgiel czy gaz? Fotowoltaika czy farmy wiatrowe? Dzisiaj pytania o surowce energetyczne czy źródła mocy wytwórczych wydają się dla energetyki sprawą drugorzędną. Pierwszorzędną sprawą jest efektywne gospodarowanie surowcani oraz inteligentne zarządzanie produkcją i przesyłem energii. A do tego potrzebne są innowacje.

Do tej pory transgraniczne konferencje w Sulechowie odbywały się pod nazwą „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – doświadczenia i perspektywy”. W tym roku organizatorzy zmodyfikowali hasło, dodając „Świat energii jutra”. Dlaczego? Najkrócej mówiąc, chodzi o wyeksponowanie systemowego podejścia, zintegrowanego zarządzania i kreatywnego myślenia, których nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo dostaw energii i efektywne gospodarowanie surowcami. To jest klucz do „świata energii jutra”.

 

Futurolodzy lubią powtarzać, że epoka kamienia łupanego wcale nie skończyła się z powodu wyczerpania zapasów kamieni na naszej planecie, ale dlatego, że ludzie opanowali inne, bardziej innowacyjne metody produkcji narzędzi. Tak samo może być z dzisiejszą energetyką. Epoka węgla, gazu czy ropy może skończyć się dużo wcześniej zanim wyczerpią się złoża tych surowców. Nastąpi to w momencie, kiedy będziemy potrafili zastąpić je innymi, np. odnawialnymi źródłami energii. Do tego potrzebne są innowacje, a w badaniach nad wykorzystaniem źródeł odnawialnych przodują Niemcy. Chodzi tu zwłaszcza o większe możliwości magazynowania energii, czy o zwiększenie stabilności produkcji energii elektrycznej w systemach bazujących na źródłach odnawialnych. Tak więc uczestnicy sulechowskich konferencji energetycznych od wielu lat czerpią doświadczenia i wiedzę w tym zakresie z pierwszej ręki, od prekursorów tematu.

 

Możemy jednak oddalić zmierzch epoki węgla, gazu i ropy, o ile będziemy potrafili korzystać ze źródeł konwencjonalnych w sposób maksymalnie efektywny, najlepiej nie marnując ani grama tych cennych surowców. Do tego też potrzebne są innowacje. Chodzi tutaj zwłaszcza o minimalizowanie strat energii podczas jej przesyłania i dystrybucji za pośrednictwem sieci elektroenergetycznych, a także o efektywne zarządzanie złożem surowców i jego eksploatacją. W tych dziedzinach wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi i niemieckimi energetykami jest nieoceniona.

 

 

Energetyka, oprócz wyzwań innowacyjnych, stoi także przed dylematem dotyczącym rozproszenia źródeł wytwarzania. Obecny trend wskazuje na odejście od scentralizowanych wielkich źródeł wytwarzania, w stronę energetyki rozproszonej, opartej na prosumentach. To połączenie producenta z konsumentem energii, który – dzięki własnym przydomowym instalacjom – sam produkuje energię na swoje potrzeby, a nadwyżkę wyprodukowanego prądu sprzedaje do sieci. Ten raczkujący system wymaga nie tylko uregulowań prawnych, ale także, a może przede wszystkim, takich mechanizmów finansowych, które sprawią, że będzie się on po prostu ekonomicznie opłacał.

 

 

 

 XII konferencja

 

Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec

 

 – świat energii jutra

 

Sulechów, 20 listopada 2015 r.

 

 

 

9.00 – 10.00 – rejestracja uczestników

 

10.00 – rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników – Marian Babiuch, Thomas von Haken

 

10.00 – 10.30 – inauguracyjne wystąpienia gości

 

Sesja I.

 

ENERGIA W MYŚLENIU SYSTEMOWYM

 

1.

 

10.30 – 10.50 - „Nowoczesne technologie wytwarzania i przesyłu energii”

 

Prof. Waldemar Kamrat, Politechnika Gdańska

 

2.

 

10.50 – 11.10 - „Integracja energii odnawialnej w sieci i elektromobilność”

 

Prof. Harald Schwarz, BTU Cottbus

 

3.

 

11.10 – 11.30 – „Energetyka Pomorza Zachodniego – wymiana transgraniczna i dostawy gazu”

 

Witold Kępa, doradca wojewody zachodniopomorskiego ds. energetyki

 

4.

 

11.30 – 11.50 – "Modele finansowania energii odnawialnych przy udziale konsumentów prosument w energetyce"

 

Prof. Jens Lowitzsch, Uniwersytet Viadrina, Frankfurt n.O.

 

5.

 

11.50 – 12.10 „Zintegrowany system zarządzania złożem na przykładzie inwestycji realizowanych przez PGNiG Oddział w Zielonej Górze”

 

Krzysztof Potera, dyrektor Oddziału Zielona Góra PGNiG SA

 

12.10 – 13.00 WIZYTA W CENTRUM ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

---

 

Sesja II

 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, KOGENERACJA I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA  

 

6.

 

13.00 – 13.20 - „Projekt LUKON – innowacyjne połączenie technologii OZE”

 

Prof. Andrzej Pieczyński, prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

7.

 

13.20 – 13.40 - „Magazynowanie energii – droga do efektywności energetycznej”

 

Remigiusz Płuciennik, E.DIS Fürstenwalde

 

8.

 

13.40 – 14.00 - „Kogeneracja elementem spełnienia celów pakietu klimatyczno - energetycznego”

 

Prof. Janusz Lewandowski, Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej

 

---

 

14.00 – 15.00 – PRZERWA NA LUNCH

 

Sesja III

 

ENERGETYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO

 

9.

 

15.00 – 15.20 - „120 lat prądu w Zielonej Górze – historia łącząca Niemcy i Polskę”

 

Krzysztof Chmielnik, publicysta

 

10.

 

15.20 – 15.40 - „Stan polskiej energetyki w roku 2014 w świetle statystyk”

 

Herbert Leopold Gabryś, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej

 

11.

 

15.40 – 16.00 - „Transgraniczna współpraca na granicy lubusko-brandenburskiej i możliwość korzystania z funduszy europejskich na energetykę w ramach Interreg V A w perspektywie finansowej 2014-2020”

 

Wolfgang Balint,

Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia

 

 

 

 

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------

 

 

XII. Konferenz

 

Grenznahe Energiewirtschaft

 

 in Polen und Deutschland –

 

 die Welt der Energie von morgen

 

Sulechów, den 20. November 2015

 

 

 

 

9.00 Uhr – 10.00 Uhr – Registrierung der Teilnehmer

 

10.00 Uhr – Beginn der Konferenz, Begrüßung der Teilnehmer – Marian Babiuch

 

10.00 Uhr – 10.30 Uhr – Grußworte der Gäste

 

Sitzungsblock I

 

ENERGIE IM SYSTEMISCHEN DENKEN

 

1.

 

10.30 Uhr – 10.50 Uhr - „Moderne Technologien in der Energieerzeugung und im Energietransport”

 

Prof. Waldemar Kamrat, Politechnika Gdańska (Technische Hochschule Danzig)

 

2.

 

10.50 Uhr – 11.10 Uhr - „Netzintegration der erneuerbaren Energien und Elektromobilität”

 

Prof. Harald Schwarz, BTU Cottbus

 

3.

 

11.10 Uhr – 11.30 Uhr - „Energiewirtschaft in Westpommern – grenzüberschreitender Austausch und Gaslieferungen”

 

Witold Kępa, Berater des Woiwoden von Westpommern (Zachodniopomorskie) für die Energiewirtschaft

 

4.

 

11.30 Uhr – 11.50 Uhr - "Finanzierungsmodelle Erneuerbarer Energien unter Beteiligung von Verbrauchern - der Prosument in der Energiewirtschaft"

 

Prof. Jens Lowitzsch, Universität Viadrina, Frankfurt/Oder

 

5.

 

11.50 Uhr – 12.10 Uhr - „Integriertes System des Lagerstättenmanagements am Beispiel der von PGNiG Niederlassung Zielona Góra (Grünberg) zu realisierenden Investitionen”

 

Krzysztof Potera, Direktor der Niederlassung Zielona Góra (Grünberg) der PGNiG SA

 

12.10 Uhr – 13.00 Uhr BESUCH IM ZENTRUM FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN

 

---

 

Sitzungsblock II

 

ERNEUERBARE ENERGIEQUELLEN, KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG UND ENERGIEEFFIZIENZ

 

6.

 

13.00 Uhr – 13.20 Uhr - „LUKON-Projekt - innovative Integration von Technologien im Bereich der erneuerbaren Energiequellen”

 

Prof. Andrzej Pieczyński, Prorektor für Entwicklung, Uniwersytet Zielonogórski (Universität Grünberg)

 

7.

 

13.20 Uhr – 13.40 Uhr - „Speicherung von Energie – ein Weg zur Energieeffizienz”

 

Remigiusz Płuciennik, E.DIS Fürstenwalde

 

8.

 

13.40 Uhr – 14.00 Uhr - „Kraft-Wärme-Kopplung als Beitrag zur Erfüllung der Ziele des Klima- und Energiepaketes”

 

Prof. Janusz Lewandowski, Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej (Institut für Angewandte Forschung der Technischen Hochschule Warschau)

 

---

 

14.00 Uhr – 15.00 Uhr – LUNCHPAUSE

 

Sitzungsblock III

 

ENERGIEWIRTSCHAFT GESTERN, HEUTE UND MORGEN

 

9.

 

15.00 Uhr – 15.20 Uhr - „120 Jahre Strom in Zielona Góra (Grünberg) – geschichtliche Verbindung zwischen Deutschland und Polen”

 

Krzysztof Chmielnik, Publizist

 

10.

 

15.20 Uhr – 15.40 Uhr - „Zustand der polnischen Energiewirtschaft im Jahr 2014 im Licht von Statistiken”

 

Herbert Leopold Gabryś, Sachverständiger, Krajowa Izba Gospodarcza (Landeswirtschaftskammer)

 

11.

 

15.40 Uhr – 16.00 Uhr - „Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Grenzregion Lubuskie (Lebuser Land) / Brandenburg und mögliche Nutzung europäischer Fonds für Energiewirtschaft im Rahmen von Interreg V A in der Förderperspektive 2014-2020”

 

Wolfgang Balint, Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz 
des Landes Brandenburg

 

 

 

 
 
Oceń ten artykuł
(4 głosów)