1.png
2.png
4.png
3.png

XX-lecie LTnRRE

 logoxxlecie

Serwisy informacyjne

Urzędy Państwowe

Spółki przesyłowe

Bezpieczeństwo pracy

Członkowie LTnRRE

Zakończyła się XI polsko-niemiecka konferencja energetyczna Wyróżniony

Perspektywy systemu wsparcia Odnawialnych Źródeł Energii, praktyka instalacyjna OZE w Polsce i w Niemczech, węgiel brunatny na pograniczu polsko-niemieckim, przyszła rola gazu w niemieckim systemie wytwarzania energii, złoża gazu i ropy w Zachodniej Polsce, a także kogeneracja i efektywność energetyczna - to główne tematy XI konferencji "Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec - doświadczenia i perspektywy", która odbyła się 10 października w PWSZ w Sulechowie. Głównymi organizatorami konferencji byli Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki, PWSZ Sulechów i Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska.

             

                                                      

                                                                      

 

          

      

Program

XI polsko-niemieckiej konferencji

„Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – doświadczenia i perspektywy”

Sulechów , 10 października 2014 r.

9.00 – 10.00 – rejestracja uczestników

10.00 – otwarcie konferencji, słowo wstępne - Marian Babiuch LTnRRE, Mariusz Majkut E.ON edis energia

10.10 – wystąpienia okolicznościowe gości

 

Sesja I

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI I NIEMIEC

10.30 – 10.50

„Węgiel brunatny na pograniczu polsko – niemieckim”

Jerzy Łaskawiec, ekspert ds. energetyki Polskiej Akademii Nauk

10.50 – 11.10

„Przyszła rola gazu ziemnego w miksie energetycznym Niemiec”

dr Thomas Dirksmeier, E.ON Global Commodities

11.10 – 11.30

„Złoża gazu ziemnego i ropy naftowej na pograniczu Polski i Niemiec i ich znaczenie dla systemu energetycznego”

Sławomir Kudela, dyrektor PGNiG SA, Oddział Zielona Góra

11.30 – 11.50

„Sytuacja w polskiej elektroenergetyce w świetle statystyk, z uwzględnieniem stanu bezpieczeństwa energetycznego państwa”

Herbert Leopold Gabryś, ekspert ds. energetyki Krajowej Izby Gospodarczej

 

11.50 – 12.30 - przerwa kawowa

 

Sesja II

SZANSE I RYZYKA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

12.30 – 12.50

„Aktualna sytuacja i perspektywy systemów wsparcia OZE w Polsce”

prof. Marian Miłek, PWSZ Sulechów

12.50 – 13.10

„Finansowanie zdecentralizowanej produkcji energii poprzez partycypację finansową konsumentów przy użyciu metody Consumer Stock Ownership Plans”

prof. Jens Lowitzsch, Europa-Universitat Viadrina, Frankfurt (Oder)

13.10 – 13.30

„Akredytacja organizatorów szkoleń i certyfikacja instalatorów OZE w prawie polskim”

Ryszard Klinowski, dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego, oddz. Zielona Góra

13.30 – 13.50

„Praktyka instalacyjna i certyfikacja w Niemczech”

Dr Klaus Kalberlah, Eurosun Energietechnik GmbH

 

13.50 – 15.00 – przerwa na lunch

 

Sesja III

KOGENERACJA I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

15.00 – 15.20

„Rozproszone systemy kogeneracji”

prof. Waldemar Kamrat, Politechnika Gdańska

15.20 – 15.40

„Uwarunkowania prawne transformacji ciepłownictwa na kogenerację”

dr Wojciech Bujalski, Politechnika Warszawska

15.40 – 16.30 dyskusja

16.30 – zakończenie konferencji

17.00 – 18.00 – przejazd gości do zielonogórskiej Palmiarni

18.00 – rozpoczęcie bankietu w zielonogórskiej Palmiarni

 

 

Materiały konferencyjne do pobrania wersje polskie i niemieckie

1. Jerzy Laskawiec PL 1. Jerzy Laskawiec DE
2. Thomas Dirksmeyer PL 2. Thomas Dirksmeyer DE
3. Slawomir Kudela PL 3. Slawomir Kudela DE
4. Herbert Gabrys PL 4. Herbert Gabrys DE
5. Marian Milek PL 5. Marian Milek DE
7. Ryszard Klinowski PL 7. Ryszard Klinowski DE
8. Klaus Kalberlah PL 8. Klaus Kalberlah DE
9. Waldemar Kamrat PL 9. Waldemar Kamrat DE
10. Wojciech Bujalski PL 10. Wojciech Bujalski DE

 

 

SPONSORZY

 

                      

 

     

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

Oceń ten artykuł
(4 głosów)